Przedszkole Bierdroneczka

BIEDRONECZKA

Przedszkole Niepubliczne

KADRA

Obcowanie z dziećmi
to nasza pasja

NASZA KADRA

Kochamy dzieci i pracę z nimi

Dbamy o to, aby w przedszkolu Biedroneczka panował rodzinny, ciepły klimat, a dzieci czuły się w nim swobodnie i bezpiecznie. Wspólnie pracujemy dla dobra dzieci, których radość w oczach, uśmiechnięte buzie i chęć przebywania z nami stają się priorytetem w naszej pracy.

Processed with VSCO with  preset

ciocia Natalia

v-ce dyrektor

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Dorota

ciocia Dorota

v-ce dyrektor

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Monika

ciocia Monika

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Karolina

ciocia Karolina

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Beata

ciocia Beata

opiekun dzienny

fbtmdn

ciocia Agnieszka

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Justyna

ciocia Justyna

opiekun dzienny

ladybug-2271445_1920

Prawidłowe funkcjonowanie placówki w olbrzymiej mierze zależy od wykwalifikowanej kadry. W naszym przedszkolu kadrę pedagogiczną stanowią nauczycielki o wysokich kwalifikacjach zawodowych, które systematycznie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogacając swój warsztat pracy.

Wspomagają nas również wysoko kwalifikowani specjaliści: psycholog, logopeda, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel rytmiki i tańca.

Kadrę administracyjno – obsługową stanowią pracownicy, którzy doskonale współdziałają w realizacji programu zgodnie z zasadami BHP. Są to osoby niezwykle zaangażowane w pracę, a kulturą osobistą wspomagają nauczycieli i tworzą dobry wizerunek przedszkola.

kids_playing_music
kindergarten_classroom_teacher-2880w