Przedszkole Bierdroneczka

BIEDRONECZKA

Przedszkole Niepubliczne

EDUKACJA

BUDZIMY KREATYWNOŚĆ

Naszym celem edukacyjnym jest wszechstronny rozwój dziecka. Realizujemy program wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową MENiS, z wykorzystaniem podręczników:

133324f85e1d8412b771179835461ae244748906-640w

grupa ELFY

Olek i Ada. Trzylatek

wyd. MAC

1

grupa SMERFY

Nowe Przygody 

Olka i Ady A+

 

dg

grupa KRASNALE

Nowe Przygody

Olka i Ady BB+

W swojej codziennej pracy wykorzystujemy metody i formy aktywizujące w nauczaniu dzieci. Staramy się tak organizować zajęcia, aby prowadzić do zwiększenia efektywności toku nauczania. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań, angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej.

METODY PRACY

 • metoda Carla Orffa,
 • metoda Bon-Departa (Metoda Dobrego Startu),
 • metoda dr Paula Dennisona,
 • metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metoda Ireny Majchrzak – odmienna metoda nauki czytania,
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • pedagogika zabawy

Nasze zajęcia

METODY PRACY

Zajęcia podstawowe

 • zajęcia dydaktyczne,

 • zajęcia plastyczno-techniczne,

 • zajęcia muzyczne,

 • zajęcia ruchowe,

 • język angielski

Zajęcia
dodatkowe

 • taniec,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna,
 • rytmika,
 • zajęcia z logopedą,
 • warsztaty psychologa.

Projekty dydaktyczne

 • Kuchcikowo – 1 x/m-c
 • Mali odkrywcy – 1 x/m-c
 • Zabawy sportowe – 2 x/m-c
 • Plastyczne inspiracje – 2 x/m-c
 • Zabawa w teatr – 4 x/m-c
Świadomi intensywnego rozwoju myśli technologicznej uczymy nasze dzieci kodowania. Pracujemy z wykorzystaniem mat edukacyjnych w ramach ogólnopolskiego programu Uczymy dzieci programować.
Stosujemy sprawdzone metody na skuteczną naukę języka angielskiego. Podczas zajęć angażujemy wyobraźnię, pamięć i zmysły dzieci.
W ramach codziennych zajęć, rozwijamy umiejętności społeczne, emocjonalne, językowe naszych podopiecznych.

CHCESZ BY TWOJE DZIECKO MĄDRZE SIĘ Z NAMI BAWIŁO?

NIE ZWLEKAJ! 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!